"Қимматбаҳо жавоҳирлар ҳақида билимлар китоби"

Ушбу китоб Абу Райҳон Беруний қаламига мансуб "Минералогия" китобининг ўзбек тилига қилинган таржимасидир. Минераллар таснифи, уларнинг физик, кимё хусусиятлари пайдо бўлиш назариясига ҳамда ишлов бериш технологияси каби масалаларига бағишланган шоҳ асарда Беруний минералларни таърифлаш билан бирга, уларни солиштирма оғирлигини физика ва минералогия тарихида биринчи мартта тартибли равишда аниқлаб, маданшуносликнинг амалий ишларига жорий қилди.
Китоб минералогия, геология, кончилик, металлургия каби соҳаларнинг назарияси ва амалиёти билан шуҳулланувчи мутахассислар ҳамда кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

1 469
Манба api.uz