"KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH TADBIRLARINI SIFATLI AMALGA OSHIRISHDA MASALALARI" MAVZUSIDAGI SEMINAR