«Respublika iste'mol bozorini makatab anjomlarining ayrim turlari bilan to'ldirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirla

«Respublika iste'mol bozorini makatab anjomlarining ayrim turlari bilan to'ldirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida» matbuot konferentsiyasi press-relizi konferentsiyasi press-relizi (2016 yil 4 avgust)


Яқин хабарлар