O‘zbekiston Respublikasida davriy bosma nashrlarni tarqatish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida Qaror

O‘zbekiston Respublikasida davriy bosma nashrlarni tarqatish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida Qaror O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2008 yil 18 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazilgan (1826)

Яқин хабарлар