Asosiy menu

Qonunlar


"Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasining qonuni
05.05.2014 y."O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish tog‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
30.04.2013й. 


Yuklab olish


"Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
12.12.2002

Ushbu Qonunning asosiy vazifalari aхborot erkinligi prinsiplari va kafolatlariga rioya etilishini, har kimning axborotni erkin va mone’liksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, foydalanish va saqlash huquqlari ro‘yobga chiqarilishini, shuningdek axborotning muhofaza qilinishini hamda shaxs, jamiyat va davlatning axborot borasidagi xavfsizligini ta'minlashdan iborat."Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni 
20.07.2006

Ushbu Qonunning maqsadi fan, adabiyot va san'at asarlarini, ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko’rsatuv yohud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko’rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog’liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yuklab olish

 

"Faoliyаtning ayrim turlarini litsenziyalash to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
25.05.2000

Ushbu Qonun faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash bilan bog’liq munosabatlarni tartibga soladi.

Yuklab olish


"Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida"

 O‘zbekiston Respublikasi qonuni
24.04.1997 

Ushbu Qonun jurnalistning jurnalistlik faoliyati bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi, uning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, unga huquqiy va ijtimoiy kafolatlar beradi, jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to’g’risidagi Qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik choralarini belgilaydi.

 

 "Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
26.12.1997 

Ushbu Qonunning maqsadi ommaviy axborot vositalarining tashkil etilishi, faoliyat ko’rsatishi va faoliyatining tugatilishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yuklab olish


"Noshirlik faoliyati to‘g’risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
30.08.1996

Noshirlik faoliyati to’g’risidagi qonun hujjatlaridan iborat bo’lib, noshirlik faoliyati sohasidagi munosabatlar ushbu qonun va boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Yuklab olish

 

 "Reklama to‘g‘risida"

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
25.12.1998 

Ushbu Qonunning maqsadi reklamani tayyorlash va tarqatish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yuklab olish


«Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida»

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
20.12.2012


Ushbu Qonunning maqsadi tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillariga doir munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yuklab olish


«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida»

O‘zbekiston Respublikasi qonuni
25.05.2000


Ushbu Qonunning asosiy vazifalari fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va undan manfaatdor bo‘lishi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratishdan, ularning ishchanlik faolligini oshirishdan, shuningdek tadbirkorlik faoliyati sub'yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

Yuklab olish