O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 11 iyundagi 275-son qaroriga 1-ILOVA

Noshirlik faoliyatini litsenziyalash uchun elektron ariza taqdim etish

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 11 iyundagi 275-son qaroriga 1-ILOVA

Ushbu Nizom noshirlik faoliyatini litsenziyalash tartibini belgilaydi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, sudlar, prokuratura organlari tomonidan rasmiy materiallar, normativ hujjatlar to‘plamlari va boshqa hujjatlarni nashr etishda; korhonalar, tashkilotlar, o‘quv yurtlari va ilmiy muassasalar tomonidan o‘z faoliyati uchun zarur bo‘lgan va qo‘lyozma huquqlari bilan ommaviy ravishda tarqatish yoki ko‘paitirish uchun mo‘ljallanmagan materiallarni nashr etishda litsenziya olish tartibini belgilaydi.