Asosiy menu

Tizimdagi tashkilotlarni tashkil etishga oid hujjatlar

"O‘zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyining nizomi


*  *  *

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyining nizomi


*  *  *

G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyining nizomi


*  *  *

Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyining nizomi

Tanishib chiqish

*  *  *

"O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyotining nizomi


*  *  *